avrupa_gonulluluk_hizmeti

Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH)  18-30 yaş arasındaki gençlere bir sivil toplum kuruluşu ve yerel topluluk için sosyal içerikli projelerde gönüllü olarak çalışma imkanı veren bir ulusal ajans programıdır.

Program kapsamında bir gönderen bir de ev sahibi kuruluş belirlenerek bu iki kurum arasında iş birliği sağlanır. Akredite olmuş tüm sivil toplum kuruluşları, belediyeler, üniversitelerin AB ofisleri programa yaptıkalrı başvurunun kabul edilmesi halinde gönderen ya da ev sahibi kuruluş olabilir.

Engelli ve imkanları kısıtlı gençlere yönelik olarak kısa süreli (2-8 hafta), diğer gençler içinse uzun süreli (2-12 ay) olarak gerçekleştirilen bu programda çalışan gençler gönüllü olarak çalışırken yaptıkları iş için maaş benzeri bir ücret ödenmez ancak  yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı almaktadırlar.  Bu program kapsamında, gönüllüler Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden herhangi bir tanesine gidebilirler.

Detaylı Bilgi için:

Avrupa Gönüllü Hizmeti Yapmak İsteyenler İçin Bilgiler