AB Müdürlüğü Faaliyet Alanları

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

Avrupa Birliği ve mali yardımları konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluş ve iştirakleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları kısaca ilgili tüm tarafların bilinç ve bilgi düzeylerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen tüm eğitim ve çalıştaylar Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri kapsamına girmektedir.

Eğitim Konuları:

  • AB Temel Bilgiler
  • AB Müktesebatı
  • AB Mali Destek Programları
  • İSTKA Mali Destek Programları
  • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

Müktesebat Çalışmaları

Avrupa Birliği’nin 35 Müktesebat başlığının %60 yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AB uyum sürecinde, Belediyemizin birimleri ile bağlı kuruluşlarının AB Müktesebatı ve fonları konularındaki idari kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak, yetkili kurum ve kuruluşlar ile çeşitli işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, AB Bakanlığı ile 10 Müktesebat başlığı için bir işbirliği protokolü imzalamıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde Aralık ayında AB Rekabet Politikası ve  Yerel Yönetimler başlıklı seminer gerçekleştirilmiştir.

Proje ve Fon Çalışmaları

AB/İSTKA hibe ve fonlarından en üst düzeyde faydalanmaya yönelik olarak gerçekleştirilen, proje yazımı ve yürütülmesi ile ilgili tüm faaliyetler proje ve fon çalışmaları kapsamına girmektedir. AB/İSTKA hibe ve fonlarına proje yazmaya yönelik proje çağrılarının takip edilmekte, bu çağrılar içinde İBB faaliyet alanları ile ilişkili olanlara yönelik potansiyel ortak kurum/kuruluşlar araştırılmakta ve ortak olabilecek kurum/kuruluşlar ile ilgili İBB birimleri ile koordinasyon sağlanarak proje başvuruları gerçekleştirilmektedir.

Kurumlararası İlişkiler ve Destek Faaliyetleri Tanıtım Faaliyetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AB faaliyetleri, ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtımına yönelik olarak İstanbul’da gerçekleştirilen konferans, sempozyum, yürütülmekte olan proje toplantıları gibi tüm faaliyetler bu kapsama girmektedir.

  • AB Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA Teorik ve Pratik Bilgiler konulu müktesebat çalıştayı gerçekleştirildi.
  • İstanbul Kalkınma Ajansı ile birlikte 2012 ilk dönem mali destek programlarından proje kazanan birimler ile birlikte  ve İSTKA uzmanlarıyla ön izleme toplantıları gerçekleştirildi.
  • İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 ikinci dönem mali destek programları hakkında müdürlüklerimize, iştiraklerimize, bağlı kuruluşlarımızla ön hazırlık toplantıları (başvuru formu, mantıksal çerçeve ,bütçe çalışmaları ) yapıldı.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir