AB PROGRAMLARI (BİRLİK PROGRAMLARI) NEDİR?

Birlik Programları belirli bir süre için Birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak şekilde AB üye ülkeleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek üzere uygulanan faaliyetler bütünüdür.

Vatandaşların, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının Birlik Programlarına katılım imkanı mevcuttur. Aday ülkelerin mevzuatın uyumu ve uygulanması alanındaki çalışmalarına da Birlik Programları önemli katkılar yapmaktadır.

Birlik Programları, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin onayı ile yürürlüğe girmekte ve programa ilişkin teklif çağrılarını (ihale) yayımlayan ilgili Komisyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi ise katılımcı ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile oluşturulmaktadır.

Programların önemli bir bölümü için başvurular doğrudan Avrupa Komisyonuna gönderilmekte ve değerlendirme bağımsız uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Merkezi olmayan bazı programlar için ise katılımcı ülkede bulunan ulusal ajanslar yoluyla başvuru ve değerlendirme yapılmaktadır.

Birlik Programlarının temel amacı işbirliğinin geliştirilmesi olduğu için, başvuruların büyük çoğunluğunda farklı ülkelerden ortakların olması şarttır. Program bütçesinden sağlanan mali desteklerin önemli bölümü yatırım içermeyen projelere (kültürel faaliyetler, personel değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım projeleri gibi) verilmektedir.

TÜRKİYE’NİN KATILIM SAĞLADIĞI BİRLİK PROGRAMLARI

Avrupa Birliği politikalarına destek sağlayacak önemli alanlarda ve belirli süreler için  uygulanan çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır.

Ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen 27 ülkeden oluşan AB’de çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmek ve ilgili alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak için çeşitli Birlik Programları bulunmaktadır. Üye ülkelerin hepsi için zorunlu olan bu Birlik Programlarının önemli bir bölümü aday ülkeler ve Balkan Ülkeleri gibi AB’nin yakın olduğu ülkelere de açık bulunmaktadır.

Türkiye’de aday ülke sıfatı ile bu Birlik Programlarına katılım sağlamaktadır.

Türkiye’nin aday ülkelere açık olan Birlik Programlarına katılım prosedürü şu şekilde gerçekleşmektedir:
•   Avrupa Komisyonu ya da ilgili Kurum/Kuruluşumuz Birlik Programına katılım için niyet beyan eder,
•   Programın konusu ile ilgili Kurum/Kuruluş ile söz konusu Birlik Programı’na katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir,
•   Programa katılıma ilişkin gereken altyapı oluşturulur,
•   Katılımın resmi belgesi olan Mutabakat Zaptı (MoU), Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır,
•   Katılım Bakanlar Kurulu Kararınca onaylanır ve Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç başlar.


Türkiye’nin katılım sağladığı Birlik Programları şunlardır:
(Program logolarına tıklayarak ilgili program internet sayfasına erişebilirsiniz)


 

1) Hayatboyu Öğrenme Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)

lifelongBirlik düzeyinde mesleki eğitim de dahil olmak üzere öğrenme faaliyetlerini yaşam boyu bir aktivite haline getirmeyi amaçlamaktadır.


2) Gençlik Programı (AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)

youth

Bilgi, eğitim ve fırsatlar sağlayarak, gençlerin ve gençlik çalışanlarının çıkarları için çalışmaktadır

 


 3) Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı (TÜBİTAK)

fp7AB’nin sivil Ar-Ge alanındaki temel destek programıdır. Ar-Ge, Ar-Ge altyapıları ve araştırmacı destekleri de dahil olmak üzere geniş bir destek portföyü bulunmaktadır.

 


 4) Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)

cipGirişimcilik      –   Program, KOBİ’lerin yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler geliştirmelerini desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Bilgi Toplumu   –   Rekabetçi ve yenilikçi bir bilgi toplumunun gelişiminin hızlandırılması, tek Avrupa bilgi alanının geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin topluma yaygınlaştırılması ve etkin kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.


 

5) Progress Programı (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Program 5 bölümden oluşmaktadır: istihdam, sosyal koruma ve içerme, çalışma şartları, ayrımcılıkla mücadele ve çeşitlilik, toplumsal cinsiyet eşitliği


 6) Kültür Programı(Kültür ve Turizm Bakanlığı):

cultureProgramın genel amacı, Avrupa vatandaşlığı oluşumunu teşvik ederek ve programda yer alan ülkelerde ortak kültürel alanı temel alan sanatçılar, kültürel aktörler ve kültür kurumları arasındaki kültürel işbirliğini arttırarak Avrupalılar tarafından paylaşılan kültürel alanın geliştirilmesini sağlamaktır.


 7) 2007-2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi

ecoc_logo_enAvrupa kültürünün korunması ve Avrupa kimliğinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

 

 


 

8) Fiscalis 2013 Programı (Maliye Bakanlığı)

fiscalis2013Genel amacı iç pazarın vergilendirme sisteminin ülkeler arası işbirliğini güçlendirerek düzenli olarak işlemesini sağlamak ve iyileştirmektir.

 


9) Gümrük 2013 Programı (Gümrük Müsteşarlığı)

customs2013Programın amacı gümrük alanında iç pazarın etkin biçimde işlemesine yönelik olarak üye ülkelerin çabalarının desteklenmesidir

 


 

 BİRLİK PROGRAMLARI LİSTESİ:

 1. Hayatboyu Öğrenme Programı
 2. Gençlik Programı
 3. Araştırma ve Teknolojik Gelişme Alanında Yedinci Çerçeve Programı
 4. Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı
 5. Progress Programı
 6. Kültür Programı
 7. 2007 – 2019 Yılları İçin Avrupa Kültür Başkentleri Eylemi
 8. Fiscalis 2013 Programı
 9. Gümrük 2013 Programı
 10. EURATOM Yedinci Çerçeve Programı
 11. Güvenli İnternet Programı
 12. ISA (Birlikte Çalışabilirlik) Programı
 13. Tüketici Politikası Alanında Topluluk Eylemi
 14. Marco Polo II Programı
 15. Pericles Programı
 16. Vatandaşlar için Avrupa Programı
 17. Medya 2007 Programı
 18. Medya Mundus
 19. Güvenlik ve Özgürlüklerin Korunması (Çerçeve Program)
 20. Temel Haklar ve Adalet (Çerçeve Program)
 21. Dayanışma ve Göç Hareketleri Yönetimi (Çerçeve Program)
 22. Sivil Koruma Mali Aracı
 23. LIFE + (Çevre Mali Aracı)
 24. Kamu Sağlığı Programı
 25. Erasmus Mundus Programı
 26. Hercule II Program

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.