Avrupa Birliği Hibe Programlarına İlişkin Bilgi

Katılım Öncesi Mali Yardımlar kapsamında sivil toplum kuruluşları (ticaret ve sanayi odaları, meslek odaları, üniversiteler, dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler, sendikalar vb.) tarafından geliştirilen projeler “Hibe Programı” adı verilen bir yöntem ile finanse edilmektedir. Hibe Programı, halihazırdaki Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki öncelikler çerçevesinde merkezi düzeydeki kamu kuruluşları (Bakanlıklar, Müsteşarlıklar vb.) tarafından geliştirilmiş projelerin içerinde yer alan ve söz konusu proje alanındaki AB uyum çalışmalarına sivil toplum kuruluşlarının da katılmasını desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir uygulama yöntemidir. Hibe Programlarının şeffaf ve objektif uygulanmasını temin etmek üzere duyuru, başvuru ve değerlendirmenin koordinasyonu görevi Hazine Müsteşarlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Merkezi Finans ve İhale Birimine (MFİB) verilmiştir. Dolayısıyla, projelerin Avrupa Birliği’nin merkezinin bulunduğu Brüksel’e iletilmesi veya herhangi bir AB ülkesinde bir Avrupa Birliği kuruluşuna iletilmesi gerekmemektedir.

Hibe Programının proje başvuru süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin teklif çağrısı duyurusu ile başlamakta ve yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Sivil toplum kuruluşları Hibe Programının konusuna bağlı olarak geliştirdikleri projeleri başvuru süresi içerisinde MFİB’ye sunmak zorundadırlar. Aksi takdirde Hibe Programından faydalanma şansını kaybetmektedirler. Hibe Programları için proje başvuruları genel olarak Türkçe hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Ancak, bazı şartlarda projelerin İngilizce olarak hazırlanması istenmektedir.

Hibe Programları kapsamında her bir proje için sağlanan hibe desteğinin miktarı Hibe Programının bütçesine ve amacına göre değişebilmektedir. Hibe Programları için düzenli bir duyuru zamanı bulunmamaktadır, hibe programları program sahibi kurum/kuruluşlarca olgunlaştırıldıktan sonra MFİB tarafından duyuru için hazır hale getirilmektedir. Dolayısıyla, proje geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarımızın belirli sıklıklarda (örneğin haftada bir kere) MFİB tarafından yapılan çağrıları web sayfası aracılığı ile takip etmesi gerekmektedir. Hibe Programlarına ilişkin duyurular aynı zamanda Avrupa Birliği Bakanlığı’nın web sayfasında da yer almaktadır. Ancak, Avrupa Birliği Bakanlığı kamuoyunu bilgilendirme amacıyla söz konusu duyuruları yapmakta olup proje başvuruları kabul etmemektedir.

AB Hibe Programları ve STKlara Sağlanan Destekler”isimli elektronik kitap için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Avrupa Birliği Hibe Programları ve Sivil Toplum kuruluşlarına Sağlanan Destekler

2013 Yılında Duyurusu Yapılması Planlanan AB Hibe Programları

2013 yılı içerisinde Avrupa Birliği Hibe Programları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje destekleri devam edecektir. 2013 yılı içerisinde duyurulması planlanan Hibe Programları listesi aşağıda sunulmaktadır.

IPA Önceliği Proje İlgili Kurum Uygulama Alanı Hibe Programı Bütçesi Tahmini Duyuru Zamanı
IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Geneli 10.400.000€ 2013 Yılı 3. Çeyreği
IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye Geneli 30.000.000€ 2013 Yılı 3. Çeyreği
IPA-I: Kurumsal Yapılanma (2011) Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Geneli 400.000€ 2013 Yılı 4. Çeyreği
IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye Geneli 7.250.000€ 2013 Yılı 3. Çeyreği
IPA EU Civil Society Support TurkeyActive Citizenship Mechanism (Aktif Bireylere Yonelik Hibe Programi) Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu Türkiye Geneli 500.000 € 2013 Yılı
IPA EU Civil Society Support TurkeyMicro Grant (Mikro Hibe Programı) Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu Türkiye Geneli 750.000 € 2013 Yılı
IPA EU Civil Society Support TurkeyFramework Partnership Agreement (Çok Ortaklı Çerçeve Anlaşmaları) Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu Türkiye Geneli 1.000.000 € 2013 Yılı

 

Başvurusu Devam Eden Hibe Programları

Başvurusu devam eden hibe programlarına ulaşmak için Tıklayınız

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Medya Hibe Programı

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi Hibe Programı

IPARD-Kırsal Kalkınma Programı Onuncu Teklif Çağrısı

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir