Erişilebilir Turizm, Engelsiz İstanbul

AMAÇ: İstanbul’un turizm sektöründe küresel rekabet edebilir düzeye ulaşmasına yönelik erişilebilirlik faaliyetleridir.

HEDEFLER: İstanbul’un küresel turizmde rekabet edebilirliğinin artırılması için gereken en temel özel amaçlarımızdan biri engelliler için erişilebilir bir kültür-sanat yolu oluşturmaktır. Proje kapsamında yapılacak erişilebilir uygulamalarla engellilerin kültür- sanat aktivitelerine herhangi birinin yardımına ihtiyaç duymadan katılmalarına destek olunarak daha fazla sayıda yerli ve yabancı turiste ulaşılması hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2014

PROJE SÜRESİ: 12 Ay