Erişilebilir İstanbul, Engelsiz İstanbul

AMAÇ: Engellilerin kültür sanat alanındaki erişilebilirlik ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar ile engelli turizminde İstanbul’un sürdürülebilir bir küresel rekabet düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Turizmde eşitlikçi bir anlayış ile yapılan erişilebilir uygulamalarla engellilerin kültür – sanat aktivitelerine herhangi birinin yardımına ihtiyaç duymadan katılmalarına destek olmak, engellilerin müzeleri ziyaret etmeleri sonucunda edindikleri bilgiler ve vizyon doğrultusunda sağladıkları kültürel değişim ve dönüşüme katkıda bulunmak, müzelerin koordinasyonlu şekilde diğer müzeler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve diğer sektör bileşenlerinden oluşan sosyal paydaşlarıyla ortak çalışma yapılmasına aracı olmak, engellilerin erişilebilirlik ihtiyaçlarına yönelik farkındalık oluşturulmasını sağlamak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ :   Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay