ERASMUS + Türkiye’nin Renkleri – İstanbul’un Kimlikleri

AMAÇ: İstanbul’un kimliği ya da İstanbulluluk kimliği dediğimiz şeyin farklı kimliklerin bir arada olması düşüncesinden hareketle, İstanbul’da yaşayan ve daha önce memleketlerine maddi imkansızlar nedeniyle hiç gidememiş alt Sosyo-Ekonomik Statüdeki (SES) dezavantajlı gençlerin hem kültürel kimlikleriyle tanışmalarını sağlayarak, İstanbulluluk kimliğinin önemli bir yönü olan kültürel çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilmesi amaçlayan, hem de mesleki beceri edinmelerini sağlayarak dezavantajlı gençleri sosyal içerilmelerini amaçlayan 24 aylık bir projedir.

HEDEFLER: İstanbullular arasında hemşerilik duygularının geliştirilmesi,

İstanbulluluk kimliği konusunda farkındalık yaratılması,

Sosyal içerme ve dayanışmanın güçlendirilmesi,

Kültürlerarası diyalog,

Farklı inanç ve kültürlere/Farklılıklara saygı,

Kuşaklararası diyalog kurulması,

Fotoğrafçılık eğitimi verilerek gençlerin sertifikalandırılması,

Sosyoekonomik Statüsü (SES) düşük gençler seçilerek fotoğrafçılık mesleğine yönlendirilmesi,

Farklı konseptte bir sergi düzenleyerek İstanbul’un kültür hayatına katkıda bulunmak,

Gençlerin sosyal sorumluluk bilinci ve davranışı geliştirmeleri,

İstanbulluluk bilinci ve kentsel aidiyet duygusunun güçlendirilmesi ile kente karşı sorumlu bireylerin yetiştirilmesi

Paydaş : Gençlik ve Spor Müdürlüğü,İstanbul Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi,  Genç Birikim Derneği, Sorgun Gençlik Derneği

Proje Başlama Tarihi: 01.01.2018

Proje Süresi: 24 ay