ERASMUS + Sports Runway

AMAÇ: Proje, spor yoluyla sosyal ve eğitimsel hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Katılımcılar tarafından kazanılacak değerler ve istihdam edilebilir beceriler: Güven, Ağ Oluşturma, İletişim, İşbirliği, Takım çalışması, Hedef Belirleme, Esneklik

HEDEFLER: Eğitim faaliyetlerine ve çalışma ziyaretlerine katılmak,

Ulus ötesi proje toplantılarına katılmak,

Deneyimleri ve en iyi uygulamaları paylaşmak,

Yerel makamların, spor kulüplerinin, gençlik derneklerinin ve sporla ilgili  organizasyonların katılımı suretiyle yerel ağları geliştirmek,

20 saatlik 4 Spor Modülü; Bisiklet – Futbol – Badminton Basketbol.

Paydaş: New Horizons, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul

Başlama Tarihi: 01.01.2019

Proje Süresi: 24 ay

Proje Ortakları: İtalya – Türkiye-  Portekiz- Polonya