Erasmus+ KA2 Projesi

AMAÇ: Kalite güvencesi ve değerlendirme yöntemlerinde yeni metot ve yöntemler kullanarak öğretim ve öğrenme kalitesini geliştirmektir.

HEDEFLER: Öğretmenlerin ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak, sistematik bir yaklaşımla eğitim kalitesinin artırılmasında en iyi uygulamaları paylaşmaktır. Bununla birlikte, Mesleki Eğitim ve Öğretimde iletişim ağı kurmak ve sürdürmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Hollanda – Landstede, Hollanda – Graafschap, Türkiye – İSMEK, Portekiz – Inete, Danimarka – SOSU C

BAŞLAMA TARİHİ: 24 Ay

PROJE SÜRESİ: 2018