ERASMUS + Equalydifferent – Quali4all

AMAÇ: Öğretmenlerin ve öğrencilerin aktif katılımını sağlayarak, sistematik bir yaklaşımla eğitim kalitesinin artırılmasında en iyi uygulamaları paylaşmaktır. Bununla birlikte, Mesleki Eğitim ve Öğretimde iletişim ağı kurmayı ve sürdürmeyi hedefler. Projede, en iyi uygulamaların beş eylemi tanımlanmaktadır. Kalitenin genel hedefi ve kalite verilerinin daha iyi öğretime nasıl dönüştürüleceğini araştırmak için katılan her kurum için beş eylem / alan ve yöntem belirlenmiştir.

HEDEFLER: Öğrencileri kendi eğitimlerine dahil ederek personelin yetenekleri ve yeterlilikleri arttırmak,

Öğrencilerin değerlendirilmesi ve yeterliliklerin sergilenmesinde gelişimin sağlanması,

Öğretmenin hazırlığı ve hazırlık için kolay anlaşılır bir program / zihin haritasının oluşturulması,

Kalite performans araçlarına yeni yaklaşım, anlayış ve dönüşüm,

Uluslararası düzeyde çalışmaların geliştirilmesi ve motivasyonun arttırılması,

Eğitimde kalitenin arttırılması,

Artan mutlu ve motivasyonlu öğrenci sayısı,

Eğitimini tam olarak yerine getiren artan öğrenci sayısı,

Paydaş : Hayatboyu Öğrenme Müdürlüğü, SOSU C Social- og Sundhedsuddannelses Centret,  Landstede , Graafschap, Inete

Başlama Tarihi: 01.09.2018

Proje Süresi: 26 ay