Engelli Bilgilendirme Sistemi

AMAÇ: İstanbul’da yaşayan görme engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda gerekli düzenlemeleri hayata geçirerek bu vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımlarını arttırmak ve daha konforlu, daha erişilebilir bir toplu ulaşım hizmetini sağlamak, dezavantajlı grupların yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarını sağlayarak toplumla bağlarını güçlendirmektir.

HEDEFLER: Toplu ulaşım hizmet kalitesinin yükseltilmesi, herkes için erişebilir bir toplu ulaşım hizmeti sağlamak, dezavantajlı konumda olan görme engellilerin sosyal hayata katılımına destek olmak, kamu hizmetlerinden yararlanmada fırsat eşitliği sağlamak, proje ile ülke genelindeki toplu ulaşım sağlayıcılarına örnek olmak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İETT Genel Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay