Eler Programı İle Dinamik Çalışan WEB Tabanlı

AMAÇ: İstanbul Bölgesinde deprem riskine karşı güncellenebilir risk analizi altyapısını kurarak, dinamik afet planı ile deprem sonrası en kısa sürede hasar dağılımı, can kayıplarını belirleyerek etkin müdahale sağlamaktır.

HEDEFLER: İBB AKOM Afet ve Acil Durum Planı için risk analizlerinin güncellenebilir, paylaşılabilir altyapısını ELER ile kurmak, afet sonrası en kısa sürede hasar dağılımını görebilmek, araziden gelen veriler ile analizi kıyaslayarak hasarın yayılımını, şiddetini belirleyerek en uygun afet planını devreye almak, üretilen risk analizleri ve afet planlarını web üzerinden paylaşılabilir, sorgulanabilir, sınıflandırılabilir hale getirmek, proje için gerekli olan verilerin toplanıp düzenlenerek afet veri tabanı tasarımının oluşturmak, değişen verilere bağlı olarak deprem sonucu oluşan risk değişimlerini görebilmek, mevcut risklere (yangın,sel vb.) bağlı olarak deprem risk analiz sonuçlarını beraber izleyebilmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2013

PROJE SÜRESİ: 12 Ay