Ekonomik Girişimler ve İstihdam için Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi (Enhancing Digital Capacity for Economic Initiatives and Employment

AMAÇ: : İstanbul Planlama Ajansı 2050 vizyonu ile uyumlu, İBB (Göç ve Uyum Politikaları Müdürlüğü)’nün kurumsal kapasitesinin, istihdamı teşvik eden hizmet sağlamaya yönelik, kanıta dayalı ve kapsayıcı politikalar geliştirmesini desteklemektir. Proje iki özel amaca ulaşmak için tasarlanmıştır

HEDEFLER:  : İstanbul Planlama Ajansı 2050 vizyonu ile uyumlu, İBB (Göç ve Uyum Politikaları kurumsal kapasitesinin, istihdamı teşvik eden hizmet sağlamaya yönelik, kanıta dayalı ve kapsayıcı politikalar geliştirmesini desteklemektir. Proje iki özel amaca ulaşmak için tasarlanmıştır.

İstanbul’da gıda sektöründeki mevcut mülteci ve yerel kadın kooperatiflerinin satış kanallarının, ürün kalitesini ve e-ticaret kapasitesini iyileştirerek sürdürülebilir iş kanalları oluşturmak.

PAYDAŞ : Göç ve Uyum Politikaları Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 1.12.2021

PROJE SÜRESİ: 12 Ay