Eğitim Yuvada Başlar

AMAÇ: Ülkemizde okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılıp güçlendirilmesine ve mevcut eğitim sisteminin AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: İstanbul’un dezavantajlı bölgelerinden biri olan Sultanbeyli İlçesi’nde okul öncesi eğitimin önemine ilişkin bilinç ve farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ :  Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli İlçe Belediyesi, Fatih Üniversitesi ve Boğaziçi Vakfı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi ve Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müd. (iştirakçi)

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 12 AY