Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimler ile AB sürecinin ve kurumlarının tanınması; ulusal ve uluslararası düzeyde hibe projesi yazma, yönetme ve uygulama becerisinin geliştirilmesi ve AB Müktesebatının yerel yönetimlere uyarlanması hususunda kurumsal kapasitenin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, AB konusunda ülkemizde yetkili kurumlarla birlikte oluşturulan AB Yerel Takımına yönelik eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikler organize edilmektedir.

Müdürlüğümüzün kurulduğu 2005 yılından günümüze kadar düzenlenen 75 eğitime 4.200’ü İBB personeli olmak üzere 9.200 kişi katılmıştır. 2013 yılı içerisinde AB proje yazma, yürütme, AB ve İSTKA mali destek programlarının tanıtılması, AB müktesebat çalışmaları hakkında yerel yönetimleri ve ilçe belediyelerini ilgilendiren fasıllarda bilgilendirmeleri yapılması vb. konularda 27 faaliyet gerçekleştirilmiştir.

 

egitim_ve-isbirligi01

Avrupa Birliği’nin 35 Müktesebat başlığının yaklaşık %60’ı yerel yönetimleri ilgilendirmektedir. 2012 yılında AB Bakanlığı ile 10 müktesebat başlığında seminer verilmesi için bir işbirliği protokolü imzalamıştır. Protokol doğrultusunda 2012 ve 2013 yılllarında seminer/çalıştay düzenlenerek 500 kişiye AB müktesebatı konularında bilgilendirmeler yapılmıştır.

egitim_ve-isbirligi02

Kurum personelimizin yanı sıra İstanbul’daki ilçe belediyelerinin AB sürecine hazırlanmalarına destek sağlamak amacıyla da AB konusunda uzman kurumlarla birlikte, AB sürecinde yerel yönetimleri ilgilendiren müktesebat ve AB mali yardımları konularında seminer, çalıştay ve konferanslar düzenlenmektedir.

Eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerin ana temaları:

 • AB İle İlgili Temel Bilgiler
 • AB Yerel Yönetimler Müktesebatı
 • AB Birlik Programları ve Ajansları
 • AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)
 • İSTKA Mali Destek Programları
 • Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)

egitim_ve-isbirligi03

Tanıtım Faaliyetleri

Müdürlük Tanıtım Broşürü için lütfen tıklayınız.

Kurumlar Arası İşbirliği Faaliyetleri

Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda işbirliğini geliştirmenin yanı sıra özellikle AB ve İSTKA’nın proje teklif çağrılarına ortak proje hazırlanmasına yönelik olarak yerli ve yabancı çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. İl dışındaki belediyelerle de kurumsal işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Kurumlar arası işbirliği faaliyetleri çerçevesinde, aşağıda belirtilen kurumlar ile işbirlikleri gerçekleştirilmektedir:

 • AB Komisyonu ve Genel Müdürlükleri
 • AB Türkiye Delegasyonu
 • AB Bakanlığı
 • Kalkınma Bakanlığı
 • İstanbul Kalkınma Ajansı
 • Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
 • TÜBİTAK
 • AB Bilgi Merkezi
 • Üniversiteler
 • Marmara Belediyeler Birliği
 • AB Üyesi Ülke Büyükelçilikleri
 • İlçe Belediyeleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • EUROCITIES

egitim_ve-isbirligi04

Kurumlar arası işbirliklerinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla AB Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB arasında imzalanan protokol ile “İstanbul AB’ye Hazırlanıyor” projesine başlanmıştır. Bu kapsamda, İstanbul’daki bazı ilçe belediyeleri ile Avrupa’daki şehirler eşleştirilerek, iyi uygulamaların öğrenilmesi sağlanacaktır.

egitim_ve-isbirligi05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dâhil Avrupa’dan 181 şehrin yerel yönetimlerinin üyesi olduğu EUROCITIES’in Genel Sekreteri Paul Bevan, temaslarda bulunmak üzere 2013 yılı Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etmiştir.

Müdürlüğümüz tarafından organize edilen ziyarette, EUROCITIES ile İBB arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı, İBB ile EUROCITIES arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bu kapsamda İstanbul’un önümüzdeki dönemde EUROCITIES üyeliğinden beklentilerin aktarılması açısından önemli katkı sağlamıştır.

egitim_ve-isbirligi06Kurumlar arası işbirliklerinin yanı sıra Müdürlüğümüz tarafından, İBB birimlerinin Avrupa Birliği (AB) ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)’ndan hibe kazanarak yürüttüğü projeler arasında koordinasyonu sağlamak ve proje konusuyla ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla periyodik koordinasyon toplantıları da gerçekleştirilmektedir.

egitim_ve-isbirligi07

9 Mayıs Avrupa Günü Etkinlikleri

Avrupa Birliği’nde her yıl kutlanan “9 Mayıs Avrupa Günü” haftasında Müdürlüğümüz tarafından çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda:

 • 6 Mayıs 2013 Pazartesi günü, 08:30–11:00 saatleri arasında, İBB Topkapı Sosyal Tesisleri’nde “2005’ten Günümüze AB Projesi Hazırlayan Birimlerimize Plaket ve Sertifika Takdimi Toplantısı”
 • 7 Mayıs 2013 Salı günü, 08:30–13:30 saatleri arasında, Bahçeşehir Üniversitesi’nde “AB Sürecinde Yerel Yönetimler Paneli”
 • 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü, 08:30-11:00 saatleri arasında, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (Yeşil Salon), İstanbul’daki ilçe belediyelerinde AB proje çalışmalarından sorumlu Başkan Yardımcıları ile “AB Proje Faaliyetleri İstişare Toplantısı”
 • 9 Mayıs 2013 Perşembe günü, 10:00–20:30 saatleri arasında, Beşiktaş Meydanı ve Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda “9 Mayıs Avrupa Günü Şenliği”
 • 9 Mayıs 2013 Perşembe günü, 09:00–17:00 saatleri arasında, “Beyaz Gezi ve Emirgan Parkı’nda Hatıra Çiçek Ekimi” etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.

 

egitim_ve-isbirligi08

2005’ten Günümüze AB Projesi Hazırlayan İBB Birimleri ve Birim Personeli Plaket ve Sertifika Töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında, AB projelerini tamamlayan birimlerini ödüllendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü, “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında, 2005’ten günümüze Avrupa Birliği Projesi tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimlerin ve personellerin başarısını değerlendirme ve ödüllendirme toplantısı düzenlendi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya, yaptığı açılış konuşmasında Avrupa Birliği projelerinin önemine değinerek projelerin Avrupa Birliği konusundaki farkındalığın arttırılmasını sağladığını söyledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanına giren konularda AB’deki iyi uygulamaların öğrenilmesinin ve AB fonlarından yararlanılmasının İstanbul için önemli katkılar sağladığını da sözlerine ekledi.

egitim_ve-isbirligi09

Ödül töreninde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya tarafından AB projesi tamamlayan birim yöneticilerine plaket takdim edildi. Töreninin ardından, AB Projelerini tamamlayan birimler, bu süreçte edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşarak karşılıklı istişarede bulundular. Program, AB projesinde aktif olarak yer alan personellere teşekkür belgesinin verilmesiyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, 2005 yılından 2012 yılına kadar geçen sürede lider(11 projede), ortak (8 projede) veya iştirakçi (3 projede) olarak yer aldığı 22 AB projesini tamamladı. AB projesi hazırlama sürecinde 18 birim ve 69 personel aktif olarak yer aldı.

“Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler” Paneli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri kapsamında Avrupa Birliği sürecinde yerel yönetimlerin rolünü tartışmak üzere yerli ve yabancı uzmanları bir araya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürlüğü tarafından Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) işbirliği ile 7 Mayıs 2013 Salı günü Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Avrupa Birliği Sürecinde Yerel Yönetimler” temalı bir panel düzenlendi.

egitim_ve-isbirligi010 Panelin ilk bölümü, Avrupa Parlamentosu’nun 2013 yılı için belirlediği “Avrupa Vatandaşlığı” temasına ayrıldı. Bu bölümde, Letonya Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Astra Kurme tarafından “Avrupa Vatandaşlığı” kavramının kentlilere yansıması ve bu kapsamda yerel yönetimlerin rolü konusunda açıklamalarda bulundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kapaklıkaya, katıldığı ilk oturumda Türkiye’de yerel yönetimlerin son on beş yılda ciddi anlamda ivme kazandığını vurgulayarak yerel yönetimlerin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması gerekliliği ve yetki alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.  Panelin İlk oturumda ayrıca, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD) yönetim kurulu başkanı Mehmet Duman’ın moderasyonunda Bahçeşehir, Bilgi, İstanbul Ticaret ve Sabancı üniversitesinden akademisyenler AB üyelik sürecinde yerel yönetimlerin rolünü ve uyum kapasitesini sunulan hizmetler bağlamında değerlendirdi.

egitim_ve-isbirligi011

AB projeleri hazırlama sürecinde yerel yönetim-üniversite işbirliklerinin ele alındığı ikinci oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar Belediyesi ve Tuzla Belediyesi temsilcileri ile Bahçeşehir ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenler Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Keleş’in moderatörlüğünde konuyu değerlendirdi. Bu oturumun panelistleri arasında yer alan Avrupa Birliği ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Müdürü Nafiz Eyüp Korkut da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin AB proje deneyimi hakkında bilgi verdi.

egitim_ve-isbirligi012

Doç. Dr. Cengiz Aktar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelin son oturumda ise AB projeleri hazırlama sürecinde yerel yönetim-üniversite işbirliği konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de ortakları arasında yer aldığı ve halen devam eden yaşlıların bakımı ile ilgili JADE Projesi özelinde tartışıldı. Proje’nin Türkiye, Finlandiya ve Fransa ortaklarının bir araya geldiği bu oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Muzaffer Saraç da panelistler arasında yer aldı.

Yerli ve yabancı uzmanların yer aldığı panel, AB sürecinde yerel yönetimlerin rolü ile AB projesi sürecinde yerel yönetim-üniversite işbirliklerinin önemi konusunda karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması açısından önemli katkı sağlamıştır.

İlçe Belediyelerinin AB Proje Birimleri İle İstişare Toplantısı

İlçe belediyelerin AB projesi sürecinde karşılaştığı zorluklar ve öncelik verdikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve önümüzdeki süreçte AB proje performansının arttırılması için ortaklaşa neler yapılması gerektiğinin değerlendirilmesi amacıyla 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda istişare toplantısı yapılmıştır.

Toplantıda, ilçe belediyelerinin AB projesi sürecinde karşılaştığı zorluklar ve öncelik verdikleri konular hakkında görüş alışverişinde bulunulmuş; belediyelerin kentle ilgili vizyonu ve bu vizyonun başarılması kapsamında tamamlanan ya da devam eden AB projeleri hakkında bilgi alınmış ve bu süreçte İBB ve ilçe belediyeleri arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiği ele alınmıştır.

Toplantıda, AB Bakanlığı uzmanları tarafından 2014 yılı başında açıklanması beklenen “Horizon 2020 Programı” konusunda bilgilendirme de yapılmıştır.

egitim_ve-isbirligi013

9 Mayıs Avrupa Günü Şenliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü kapsamında düzenlediği 2013 yılı etkinliklerini, Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi ve Süper FM ile birlikte Beşiktaş’ta düzenlediği şenlikle tamamlamıştır.

egitim_ve-isbirligi014Müdürlüğümüz koordinasyonuyla Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenen şenliğin sabah bölümünde, İBB Engelliler Müdürlüğü “Sanat Herkes İçindir” isimli AB Projesi kapsamında öğrenciler tarafından yapılan resimleri ve diğer sanat ürünlerini sergilemiştir. Beşiktaş Meydanı’ndaki İBB İletişim Noktası’nın yanında kurulan sergi çadırında İBB’nin Sanat ve Meslek Edindirme Kursu (İSMEK) bünyesinde tasarlanan tablolar da İstanbulluların beğenisine sunulmuştur.

egitim_ve-isbirligi015

Şenliğin sabah bölümünde ayrıca, İstanbul’da öğrenim gören yabancı üniversite öğrencileri ile birlikte, Emirgan Parkı’nda 2013 yılının sloganı olan “Avrupa Vatandaşlığı” temalı hatıra çiçek ekimi de gerçekleştirilmiştir.

egitim_ve-isbirligi016

Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda saat 14:30’da başlayan şenliğin öğleden sonraki bölümü ise izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan konserlere ayrılmıştır. Bu bölümde sırasıyla İBB Kent Orkestrası, İBB Engelliler Müdürlüğü’ne bağlı İSÖMX Grubu, Süper FM Müzik Grubu ve Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyetlerin Sesi Korosu sahne almıştır. Şenlik, akşam sahne alan Buzuki Orhan ve Balkan Express’in coşkulu melodileriyle sona ermiştir. Farklı dillerde şarkıların seslendirildiği konserler ile medeniyetlerin buluştuğu İstanbul’un gök kubbesinde gün boyu melodiler yankılanmıştır.

egitim_ve-isbirligi017

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde Müdürlüğümüz ve Bahçeşehir Üniversitesi AB Bilgi Merkezi, tanıtım stantlarıyla gün boyu çalışmalarına ilişkin vatandaşlara bilgi vermiştir.

“Avrupa Günü” Temalı Beyaz Gezi

9 Mayıs 2013 Perşembe günü İstanbul’da öğrenim gören yerli ve yabancı üniversite öğrencilerinin katılımıyla Avrupa Günü temalı Beyaz Gezi düzenlenmiştir.

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara İstanbul’daki tarihi ve turistik alanlar gezdirilmiştir. Ziyaret, Beşiktaş’taki şenlik alanında son bulmuştur.

6-10 MAYIS HAFTASINDAKİ DİĞER ETKİNLİKLER

 • 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özel e-Bülten hazırlanmıştır.
 • 09 Mayıs 2013, Perşembe  günü; SMS ile İBB Personeli “9 Mayıs Avrupa Günü” hakkında bilgilendirilmiştir.
 • 09 Mayıs 2013, Perşembe günü; İSTWEB TV’de 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliklerimize yönelik haber yayınlanmıştır.
 • 6 – 10 Mayıs 2013 haftasında; İBB birimlerine, İETT otobüslerine, metrobüslere ve İstanbul Ulaşım A.Ş.   sorumluluğundaki metrolara “9 Mayıs Avrupa Günü” afişleri asılmıştır.
 • Hafta  boyunca twitter üzerinden etkinlikler hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
 • 9 Mayıs Avrupa Günü’ne özel web sayfası hazırlanmıştır.

9 Mayıs Avrupa Günü etkinliklerimize ilişkin detaylı bilgi için www.istanbulavrupagunu.com

egitim_ve-isbirligi018