EaSI ( The Employment and Social Innovation Programme) İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, Avrupa Birliği’nde istihdam, sosyal politika ve işgücü hareketliliğini desteklemek amacıyla doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yönetilen bir finansman aracıdır.

EaSI, Avrupa Sosyal Fonu (ESF – European Social Fund) ve Avrupa Küreselleşme Fonuyla (EGF – European Globalisation Fund) birlikte 2014-2020 dönemi için çalışma koşullarının yanı sıra istihdam, sosyal içerme ve sosyal korumayı geliştirmeye yönelik uyumlu AB Programları seti oluşturmaktadır.

Programın kadın-erkek eşitliği alanının yanı sıra ayrımcılıkla mücadele alanı da 2014-2020 döneminde Temel Haklar, Eşitlik ve Vatandaşlık Programı kapsamında finanse edilecektir.

2015 yılı, Programa bilfiil katılım sağlanabilecek ilk yıl olacaktır.

Rakamlarla EaSI:

  • Toplam bütçe 469.000 Avro’dur. (2014 – 2020)
  • Fonların indikatif dağılımı:

PROGRESS (% 61; % 15’den % 20’ye kadar sosyal politika deneyimi için),

Microfinans/ Sosyal Girişimcilik (% 21) ve

EURES (% 18

Kaynak: //www.ikg.gov.tr/Portals/0/_Easi%20Bilgi%20Notu.pdf