E-Rare-2 Projesi 2014 Nadir Hastalıklar Ortak Çağrısı Açıldı

E-RARE-2 (ERA-Net for Research Programs on Rare Diseases) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından AB 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK?ın da ortak olarak yer aldığı bir projedir. Bu kapsamda, üye ülkeler E-Rare-2 6. Ortak Çağrısının açılmasına karar vermişlerdir, çağrı detayları aşağıdadır.

https://www.fp7.org.tr/home.do?cid=27410