Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) – Tek Dünya Kentleri Yarışması (One Planet City Challenge) Başvuru Süreçleri Toplantısı Düzenlendi.

27.05.2021

WWF, 2010 yılından bu yana kentleri iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik eylemleri teşvik etmek için 6 kıtada 250’den fazla şehrin katılımıyla Tek Dünya Kentleri Yarışmasını gerçekleştiriyor. 2021 yılı yarışma başvurularına katılım sürecini, İBB AB ilişkileri Müdürlüğü ve İBB Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır.