Avrupa Birliği mali yardımları ve ulusal çapta sağlanan hibe desteklerinin yanı sıra uluslararası finansman sağlayıcı ülkeler ve kuruluşlar mevcuttur. Bu finansmanı sağlayan ülkeler genellikle gelirlerinin fazlasını diğer ülkelere mali yardım olmak üzere ya da küresel bir gelişim algısı ile sosyal sorumluluk politikaları kapsamında bu yardımları yaparlar.  Sadece uluslararası kuruluşlar değil, çok milletli uluslar, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi uluslarüstü kuruluşlar da mali destek programları ile uluslararası alanda etkin bir rol alırlar. Bu destekler karşılıksız olmak üzere fon ya da hibe adı altında genellikle kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projelerini hayata geçirmeleri için çeşitli zamanlarda “proje teklif çağrısı”  adı altında yayınlanır.

Amerika Birleşik Devletleri’de diğer uluslararası etkin programların başını çekmiş ve uluslararası araştırmacıların kullanımında destek olmak amacıyla Ar-Ge destek programlarını mevcut kılmıştır:  National Science Foundation ve National Institute of Health bunların başında gelmektedir. Araştırma, eğitim ve kariyer geliştirme amaçlı fonlara ABD kaynaklı diğer önemli fon programları ise, The Robert S. McNamara Fellowships Program (RSM), International Research and Exchanges Boards (IREX) ve Ford Foundation gibi programlardan oluşmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) ve ona bağlı kuruluşlar,  UN-Habitat ve Unesco ‘ da eğitim, sağlık, çevre, enerji, sürdürülebilir kalkınma, insan hakları gibi konularda ar-ge ve eğitim desteği vermekte ve Science For Peace (SfP) programı da daha çok mühendislik uygulamaları ve yine ar-ge çalışmalarına destek olabilmektedir.

Bu programların haricinde sosyal politikalar ve araştırma projeleri başta olmak üzere birçok alanda mali destek bulabileceğimiz programlar ve kuruluşlardan bazıları da aşağıdaki gibidir:

  • UNDP Nezdinde Yürütülen Programlar
  • EUREKA ve EUROSTARS Destekleme Programı
  • Hollanda Büyükelçiliği Fonları
  • İngiltere Büyükelçiliği Fonları
  • Japon Büyükelçiliği Fonları
  • ABD Büyükelçiliği Fonları
  • BTC Çevresel Yatırım Programı

Güncel Teklif Çağrıları

Avrupa Birliği dışı uluslararası proje çağrısı bulunmamaktadır.

İBB’nin Proje Faaliyetleri

Müdürlüğümüz tarafından ve/veya koordinasyonunda hazırlanan (tamamlanan ve devam eden) AB dışı uluslararası proje çalışması bulunmamaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir