Dere Sedimenti İyileştirme ve Değerlendirme Teknolojileri Geliştirme Merkezi (RESET)

AMAÇ: Dere sedimenti iyileştirme ve değerlendirilmesi konusunda öncü, katma değeri yüksek teknoloji ve yöntem geliştirecek, yenilikçi ve yaratıcı çalışmaları arttıracak, işbirliği, kümelenme ve disiplinler arası faaliyetlere hizmet amaçlanmıştır.

HEDEFLER: Bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin ve organizasyonların geliştirilmesi amacıyla Dere Sedimenti İyileştirme ve Değerlendirme Teknolojileri Geliştirme Merkezi (RESET)nin kurulması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ :  Deniz Hizmetleri Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ:        2018

PROJE SÜRESİ: 12 Ay