Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Atık Issının Ve Kompostonun Seralarda Kullanım

AMAÇ: Organik atıklardan elde edilen kompostun ve geri kazanılan ısının kullanıldığı seranın yapılmasıdır.

HEDEFLER: Çevre, tarım ve enerji sektörü için, atık ısı ve atık maddelerin değerlendirilmesini içeren çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir eko yenilikçi bir sistem ortaya koymak hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSTAÇ A.Ş.

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 12 Ay