Conduits Projesi

AMAÇ:  Akıllı kentsel ulaşım sistemleri için farklı ağların koordinasyonuna katkıda bulunmak. Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) konusunda tecrübeli belediyeler arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını kolaylaştırmaktır.

HEDEFLER: Avrupa belediyelerine Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) projeleri için iş kararlarına yardımcı olan Anahtar Performans Göstergelerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, ISIS – Sistem Entegrasyon Çalışmaları Enstitüsü (İtalya), ICL  Imperial College London (İng), TUM – TU Munich (Alm), BCN – Barselona Belediyesi (İsp), Technion (İsr), ATAC (İta), City of Paris (Fra), AED (Bel), POLIS (Bel)

BAŞLAMA TARİHİ: 2009

PROJE SÜRESİ: 24 Ay