Çocukların İyi Olma Hallerini Arttırma Merkezi (ÇİHAM)

AMAÇ: İstanbul da risk altında yasayan savaş mağduru Suriyeli sığınmacı çocukların toplumsal hayata katılımları ve devlet okullarında okullaşma oranlarını, fırsat eşitliği sağlayarak arttırmak amacıyla; kurulacak iyileştirme merkezinde oluşturulacak olan kurumlar arası işbirliği ortamında, nitelik arttırıcı eğitim ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesi, bu sürece Türk öğrencilerimde dahil ederek akran iletişimini kuvvetlendirmek, okul öncesi eğitim imkanı olmayan Türk çocuklarına da eşit imkanlar sağlamaktır.

HEDEFLER: Merkez kurulması, İstanbul da ikamet eden sığınmacı çocukların eğitime erişim oranını arttırmak, Türkçe konuşma ve anlama desteği sağlamak, İstanbul’da ki devlet okullarına uyum süreçlerini ve okullaşma oranını arttırmak, tehlikeli eğilimlere yönelmelerinin önüne geçmek, toplumsal hayata katılımlarını sağlamak, ruh sağlığını desteklemek ve korumak, eğitim sisteminin dışında kalan çocukların tespit edilerek eğitime yönlendirilmesini sağlamak, seminer ve eğitim programları ile çocuklara yönelik çevrenin farkındalığını sağlamak, kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, istihdam alanı sağlamak, Çocuk isçi oranını düşürmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2018

PROJE SÜRESİ: 16 Ay