City Sdk Projesi

AMAÇ :   “Akıllı Şehir” uygulamalarının Avrupa çapında yayılması ve paylaşılması amacıyla servis altyapılarını tanımlamak ve servis ekosistemini oluşturmaktır.

HEDEFLER: Avrupa ülkelerinin herhangi birinde geliştirilmiş akıllı şehir uygulamalarının standart servisler ve açık veri altyapılarıyla tüm Avrupa çapında kullanılabilir olmasını sağlamaktır.

PAYDAŞ :  Coğrafi Bilgi Sistemi Müdürlüğü, Forum Virium (Fin), City of Helsinki, Amsterdam City, Pronvince of Rome, Lamia City, Waag Society, Sanoma News Ltd., Logica Netherlands Ltd., Gnosis Computers Ltd., Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Manchester City Council, Future Everything, Caspur University, LYNX SRL, Alfamicro Ltd., Lisbon Municipality, MIT Portugal, Intelligent Sensing Anywhere S.A., Barcelona City Hall, TAGES BIZ, European Network of Living Labs

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 30 Ay