Çalışanların Mesleki Donanımları ve Uygun İstihdam Politikalarının Geliştirilmesi

AMAÇ: İBB personelinin doğru hizmet alanlarında istihdamını sağlamaktır.

HEDEFLER: Proje kapsamında İBB sektörlerinin analizlerine göre gerçekleştirilecek testler sonucunda hazırlanan yazılım ile İBB modelinin oluşturulması ve işe ilk girişlerde personelin doğru hizmet alanlarına yerleştirilmesi için alt yapı sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnsan Toplum ve Teknoloji Derneği (İTTD), Birleşmiş Kentler Ve Yerel Yönetimler Ortadoğu Ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 12 Ay