Business Creation

AMAÇ: Kentsel Hareketlilik alanında erken aşama girişimlerin hızlandırılmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunulması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: İlgili proje uygulaması çerçevesinde Kentsel Hareketlilik alanında girişimlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : İSBAK

BAŞLAMA TARİHİ: 2020

PROJE SÜRESİ: 24 Ay