Bu Yaz Birlikte Gülelim Projesi

AMAÇ: 8-13 yaş arasındaki engelli (işitme, ortopedik, görme vb.) çocukların, bir arada farklı aktiviteler ile sosyalleşmelerine yönelik pratik ve eğlenceli teknikler geliştirmektir.

HEDEFLER: Engelli çocukların sosyalleşmelerine ve okuldaki başarılarını arttırmalarına destek sağlanması ve karma eğitim veren okullarda öğretim gören engelli çocukların sorunlarının azaltılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Engelliler Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 5.5 Ay