Bopıva Projesi

AMAÇ: Türkiye’deki parke taşı ve bordür uygulaması eğitimini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

HEDEFLER: Türkiye’deki parketaşı ve bordür uygulaması eğitimini geliştirmek hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İSTON A.Ş., Optimas (Almanya), ART-O, Türkiye Prefabrik Birliği, İSOV Yapı Meslek Lisesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2010

PROJE SÜRESİ: 8 Ay