BLAST! – Sürdürülebilir Gelişim için Blok Zincir Aracılığıyla Gençlerin Sosyal Katılımını Teşvik Etmek

AMAÇ: Erasmus+ KA2 BLAST! – Sürdürülebilir Kalkınma için Blok Zincir aracılığıyla Gençlere Yönelik Sosyal İçermenin Teşvik Edilmesi isimli proje; Blockchain ve DLT (dağıtılmış defter teknolojisi) ile ortaya çıkan teknolojiler aracılığıyla, sürdürülebilir yenilik üzerine yaygın öğrenme programı aracılığıyla sosyal katılımı teşvik etmeyi ve çevre konularına çözüm bulacak genç liderler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

HEDEFLER:  Projenin hedefi, gençlerin blok zincir teknolojilerine katılımını artırmak için dijital hikaye anlatımı yoluyla video tabanlı dijital öğrenmeyle tamamlanan, son teknoloji bir yaygın öğrenme programı geliştirmektir. Proje kapsamında uluslararası toplantılar yapılacak, gençlere söz konusu becerileri kazandırmak için belirli eğitim programları geliştirilecek ve gençlerin bu eğitimlerden istifade etmeleri sağlanacaktır.

PAYDAŞ: İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü, Enstitü İstanbul İSMEK

BAŞLAMA TARİHİ: 2021

PROJE SÜRESİ: 24 Ay