baskan_0041

Marmara Denizi’ni kirleten atýksulardan kurtaracak olan ‘Kartal Tugay Deresi Boru Ýtme Tekniðiyle Atýksu Toplayýcýlarý Ýnþaatý’nýn temeli, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Mimar Kadir Topbaþ ve ÝSKÝ Genel Müdürü Dursun Ali Çodur’un katýlýmýyla Kartal Carrefour önünde gerçekleþtirildi.
Programda Kartal Kaymakamý Dursun Ali Þahin, Kartal Belediye Baþkaný Arif Daðlar, Maltepe Belediye Baþkaný Fikri Köse, Pendik Belediye Baþkaný Erol Kaya, Samandýra Belediye Baþkaný Yusuf Büyük, Büyükþehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile vatandaþlar da yer aldý. (11.1.2005 Recai Kömür)