turkiye-avrupa-birligi

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) kurulmasından sonra 31 Temmuz 1959’da Topluluğa tam üye olmak için başvurmuştur. 12 Eylül 1963 yılında Türkiye ile AET arasında Ankara Anlaşması imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir.

ab_turkiye_iliski01

Ankara Anlaşması hazırlık, geçiş ve nihai dönem olmak üzere üç aşamalı bir süreç öngörmüştür. 23 Kasım 1970’te Gümrük Birliği’ne ilişkin kuralları içeren Katma protokol imzalandı. 1971’de Katma Protokol, TBMM’de kabul edilmiştir.

1 Ocak 1973’te Katma protokol yürürlüğe girmiştir.

22 Ocak 1982’de Avrupa parlamentosu Avrupa Parlamentosu, Türkiye-AET Anlaşması’nın askıya alınmasını kararlaştırmıştır.

16 Eylül 1986’da Türkiye-AET Ortaklık Konseyi toplandı ve 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren askıya alınan Türkiye-AET ilişkilerinin yeniden başlatılmıştır.

14 Nisan 1987’de Türkiye, Avrupa Toplulukları’na tam üye olmak üzere müracaat etmiştir.

1 Ocak 1996’da Türkiye, 22 yıl süren “Geçiş Dönemi”ni 31 Aralık 1995 tarihinde tamamlayarak,  tam üyelik sürecinde Gümrük Birliği sürecini tamamlayarak girmiştir.

11-12 Aralık 1999 Helsinki Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda Türkiye’ye adaylık statüsü verilmiştir.

17 Aralık 2004 Brüksel Avrupa Konseyi Zirve Toplantısı’nda, katılım müzakerelerine 3 Ekim 2005 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır.

3 Ekim 2005’te Lüksemburg’da alınan kararla; AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini başlatmıştır. 20 Ekim 2005 tarihinde “Bilim ve Araştırma” faslına ilişkin olarak gerçekleştirilen toplantı ile başlayan tarama süreci, 13 Ekim 2006 tarihinde sona ermiştir. Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinde müktesabat uyum çalışmaları devam etmektedir.

Katılım sürecinde 13 Fasıl müzakerelere açılmış ve 1 Fasıl geçici olarak kapatılmıştır.

Açılan Fasıllar:

 • İşletme ve Sanayi Politikası
 • İstatistik
 • Mali Kontrol
 • Tüketici ve Sağlığın Korunması
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Vergilendirme
 • Çevre
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Geçici Olarak Kapatılan Fasıl:

 • Bilim ve Araştırma