Avrupa Birliği Canlı Performans Sektöründe Sosyal Diyalog Projesi

AMAÇ: Sahne sanatları alanında Avrupa Birliği ve aday ülkelerdeki işveren organizasyonlarının kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Sektörde AB Sosyal Diyaloğu mekanizmasının kurulması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Şehir Tiyatrolar Müdürlüğü, PEARLE (Belçika)

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 5 Ay