Asjip Projesi

AMAÇ: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul’da yaşanabilecek doğal afetlerde harekete geçecek nitelikli insan gücüne sahip olmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: 25-35-yaş arası İETT şoförlerine güvenli sürüş teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi ve ilkyardım konularında teorik ve pratik eğitim verilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : İETT Genel Müdürlüğü, Hizmet İş Sendikası

BAŞLAMA TARİHİ: 2006

PROJE SÜRESİ: 10 Ay