Archimedes Projesi

AMAÇ: Kentsel dönüşüm, turizm ve kültürel miras kurumları arasında iyi uygulamalar ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Değeri yeterince anlaşılmamış kültürel miras mülklerinin değerlerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulması; iyi uygulama / tecrübelerin paylaşılması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü, Venedik Belediyesi, Beyrut Belediyesi, El-Mina Belediyesi, Cenova Belediyesi, Bordo Belediyesi, Oran Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Sofya Başkent Bölgesi, Cenova Ticaret Odası, Cenova Üniversitesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2007

PROJE SÜRESİ: 24 Ay