AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi Çalıştayları

AB ilişkileri müdürlüğü, AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji projelerini tasarlayıp hayata geçirirken ekosistemde pek çok aktörle tanışma fırsatı bulmuş, dünya örneklerini incelemiştir.

Yapılan bu çalışmalar neticesinde İstanbul’da AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji alanında aşılması gereken bir çok sorun olduğu görülmüştür.

Temelde görünen en büyük sorun Arge, İnovasyon ve Teknoloji alanında İstanbul’u bütüncül olarak ele alan stratejik bir plan ve yol haritasının olmayışıdır. Bu eksikliğin giderilebilmesi için Arge inovasyon ve teknoloji ekosistemini yönlendirecek bir komiteye ihiyaç duyulmuştur.

Bu ihtiyaca cevap verebilmek için; 1 aralık 2017 ve 20 Aralık 2017 tarihlerinde iç paydaşlar ve dış paydaşların (Özel Sektör, Sivil Toplum, Üniversiteler, Diğer Kamu Paydaşları) katıldığı AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönlendirme Komitesi Yapılandırma Çalıştayları düzenlenmiştir.

Yapılan bu çalıştaylar sonucunda;
İstanbul’da AR-GE İnovasyon ve Teknoloji proje ve yatırımlarında ki sorunların neler olduğu;

Üniversite-Kamu- Özel Sektör rol paylaşımları ve işbirliklerinin nasıl yönetilmesi gerektiği ve İBB’nin bu işbirliklerinde ki rolünün ne olduğu tespit edilmiştir.

Yönlendirme Komitesinin yapısının ana fonksiyonunun ne olması gerektiği ve yönetim modelinin nasıl  tasarlanması gerektiği konusunda ip uçları elde edilmiştir.