AQM-GIS-IST Projesi

AMAÇ : Hava kalitesi yönetimi çalışmalarının etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Hava kalitesi yönetimi için bilgisayar destekli bir karar destek sistemi geliştirilmesinin sağlanması. İstanbul’da hava kirletici emisyonlarından SO2, PM, NOX, CO, VOC kirlilik parametrelerinin belirlenmektir.

PAYDAŞ :  Çevre Koruma Müdürlüğü, İBB Çevre Koruma Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi

BAŞLAMA TARİHİ: 2007

PROJE SÜRESİ:   24 Ay

WEB SİTESİ:   http://www.ibb.gov.tr/airqualistanbul