Alibeyköy Çok-Modlu(Multimodal) Transfer Merkezi Projesi-Technical Assistance for Multimodal Transport Hubs Upgrade in Istanbul

AMAÇ: Çok modlu transfer merkezi noktasının oluşturulması amaçlanmaktadır.

HEDEFLER: Proje, Alibeyköy Transfer Merkezi’ne yönelik olmasının yanı sıra İstanbul genelinde diğer transfer merkezlerine teknik referans olacak şekilde hazırlanması hedeflenmektedir.

PAYDAŞ : Ulaşım Planlama Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2021

PROJE SÜRESİ: 12Ay

İnovasyon Network Ağı Çalışması

Paydaşlar: Tech İstanbul

Amaç: İnovasyon ekosistemindeki birçok farklı sektörün ve aktörün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde bir araya gelmesi ve işbirliği kurması için kurulmuştur.

Katkısı: İstanbul’daki vatandaşların teknoloji sektöründeki fırsatlara erişmesi, işlerini büyütmesi için en yeni bilgi ve kaynaklara erişilmesini yerel yönetim eliyle sağlanacaktır.

Yurtdışı ve yurtiçi örnek uygulamalar (techlondon,startups watch gibi ) incelenmiş olup , Bilgi İşlem Daire Başkanlığı & İSBAK A.Ş. ile birlikte platform kurma çalışmaları devam etmektedir.