Afet Odaklı Sosyal Hasar Görebilirlik Analizi

AMAÇ: İstanbul ilinde,  afet risklerinin azaltılması için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere sosyal doku araştırmalarının yapılıp toplumun sosyal hasar görebilirliğinin belirlenerek ve böylece bütünleşik afet risk yönetimi sürecine katkı sağlanmaktır.

HEDEFLER: İstanbul ilinde, deprem odaklı  olası bir afet nedeniyle yaşanabilecek kayıp ve zararların önlenmesi ve azaltılması için yapılacak risk yönetimi  çalışmalarında kullanılmak üzere sosyal hasar görebilirlik göstergelerinin oluşturulması, analizlerinin yapılması ve böylece bütünleşik afet risk yönetimi sürecine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

BAŞLAMA TARİHİ: 2012

PROJE SÜRESİ: 9 Ay