Adame Projesi

AMAÇ : Enerji verimliliği ve çevre konularında binaların enerji performansının artırılmasına katkı sağlamaktır.

HEDEFLER: Ortaklar arasında enerji verimliliği ve çevre konularında binaların enerji performans artırımının sağlanması; CO2 emisyonu, enerji tüketimi ve ısıtma harcamaları gibi göstergelerin analiz edilmesini sağlamaktır.

PAYDAŞ :  Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü (Ortak), Sivas Belediyesi, Paris Belediyesi (Paris Şehircilik Atölyesi)

BAŞLAMA TARİHİ: 2008

PROJE SÜRESİ: 18 Ay