Ab Yolunda Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi

AMAÇ: İlçe belediyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde koordine edilerek, AB uyum sürecinde eğitilmelerine katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: İlçe belediyelerinin AB sürecine uyumlarına, eğitimler yoluyla destek verilmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : AB ve İFM Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, Centre International de Formation Européenne (CIFE)

BAŞLAMA TARİHİ: 2006

PROJE SÜRESİ: 10 Ay