AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu-IV Teklif Çağrısı Yayınlandı

siviltoplum-2

Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplumları arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla geliştirilen “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesi” çerçevesinde “Çevre”, “Enerji” ve “Tüketicinin ve Sağlığın Korunması” Hibe Programlarının teklif çağrısı 25 Şubat 2015 tarihi itibarıyla yayımlandı.

Programın hedefi; uygun başvuru sahibi kuruluşların yaptığı projeler aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bir bağın kurulması ve işbirliğinin desteklenmesidir.

Çevre Hibe Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri doğanın korunması ve iklim eylemi konularında;Enerji Hibe Programı kapsamında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve elektrik ve doğalgaz konularında ve son olarak Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı kapsamında ise tüketici hakları ve halk sağlığıkonularında projeleri hayata geçirebilecektir.

Hazırlanacak projeler için son başvuru tarihi 25 Mayıs 2015 olup, başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacaktır.

Çağrı Bütçeleri

Çevre Hibe Programının toplam bütçesi yaklaşık 1,8 milyon Avro; Enerji Hibe Programının toplam bütçesi 1 milyon Avro ve Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programının toplam bütçesi 1 milyon Avro olup, her üç programda da proje başına asgari olarak 50 bin Avro, azami olarak da 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

 Sivil Toplum Diyaloğu – IV Projesinin İkinci Grup Hibe Programları Teklif Çağrısı Yayınlandı

“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” ve “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Hibe Programlarının teklif çağrısı 2 Mart 2015 tarihi itibarıyla yayınlandı.

“Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” Hibe Programı kapsamında göç, iltica ve insan ticareti ile mücadele; “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Hibe Programı kapsamında AB ülkelerindeki mesleki yeterlilik sistemlerinin karşılıklı tanınmasına ilişkin işbirliğinin geliştirilmesi öncelik alanları olarak tanımlanırken, “Eğitim” Hibe Programı kapsamında;okul terkleri ile mücadele, hayat boyu öğrenme için anahtar yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital yeterlilikler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik), öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimin iyileştirilmesi, okul öncesi eğitim ve yetişkin eğitiminde kalite öncelik alanları olarak belirlenmiştir.

Hazırlanacak projeler için son başvuru tarihi 1 Haziran 2015 olup, başvurular Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne yapılacaktır.

Hibe Programlarının toplam bütçesi program başına 1’er milyon Avro’dur. Proje başına asgari olarak 50 bin Avro, azami olarak da 150 bin Avro hibe desteği sağlanacaktır.

Kaynak: //www.ab-ilan.com/ab-ve-turkiye-sivil-toplum-diyalogu-iv-hibe-programi/

//www.ab-ilan.com/ab-ve-turkiye-arasinda-sivil-toplum-diyalogu-iv-projesinin-ikinci-grup-hibe-programlari-teklif-cagrisi-yayinlandi/