AB İlişkileri Müdürlüğü ve İstanbul Kent Konseyi İş Birliği İçerisinde İstanbul’daki Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi Gerçekleştirildi.

02.06.2021

Online yapılan söz konusu eğitimde STK’lara hibe programlarına yönelik bilgilendirme yapılmıştır. AB İlişkileri Müdürlüğü’nün görev ve faaliyetleri tanıtımıyla başlayan toplantı, sırasıyla proje hazırlama eğitimi sunumları, Horizon Europe programı, Erasmus+, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Katılım Öncesi Mali Yardım Araçlarından IPA III programları hakkında bilgilendirme sunumuyla devam etmiş ve son olarak AB İlişkileri Müdürlüğü Sosyal İnovasyon grubunun tematik sunumu gerçekleştirilmiştir. Etkinlik, soru & cevap ile son bulmuştur.