AB İlişkileri Müdürlüğü Tarafından Kurum İçi Birimlerle AB Fonları Ve Projeler Bilgilendirme Etkinliği Düzenlendi.

AB İlişkileri Müdürlüğü tarafından çevrimiçi olarak, İBB Birimlerine yönelik “AB Fonları ve Projeler“ Bilgilendirme Etkinliği yapılmıştır. Söz konusu etkinliğe 43 birimden 50 kişi katılım sağlamıştır. Etkinlikte anılan Müdürlüğün proje koordinatörleri tarafından kültür, sosyal inovasyon, enerji, çevre, gıda ve tarımcılık gibi tematik çalışma gruplarının sunumları yapılmış ve birimlerin güncel ulusal ve uluslararası hibe programları ve yürütülen projeler hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır.