AB İlişkileri Müdürlüğü ile İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Arasında İş Birliği Geliştirme Toplantısı Düzenlendi (24.06.2021)