AB İlişkileri Müdürlüğü ile Galatasaray Üniversitesi Arasında İş Birliği Geliştirme Toplantısı Düzenlendi.

Galatasaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Orhan Feyzioğlu, Genel Sekreter Müjde Genevois ve üniversitenin proje süreçlerinin yönetiminden sorumlu Özlem Danacı Yüce ve Aylin Ataay Saybaşılı ile yapılan çevrimiçi iş birliği görüşmesinde, ulusal ve uluslararası fon kaynaklı projelerde yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüşüldü.

Galatasaray Üniversitesi; 2022 yılı hedefleri doğrultusunda sosyal inovasyon ve girişimcilik, bilgi toplumu ve dijital dönüşüm, karar verme ve belirsizlik yönetimi, toplum için akıllı sistemler, değişen toplum yapıları ve yönetişim, sürdürebilir kalkınma konularını öncelikli çalışma alanları olarak belirlediklerini ifade etti.

İBB Dış İlişkiler Daire Başkanı Mehmet Alkanalka kurumlar arası know-how ve deneyim aktarımının projeler konusunda 2 önemli esas olan mükemmeliyetin ve kapsayıcılığın, bu iş birliği vasıtasıyla gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Toplantı; etkin bir diyalog oluşturmak, faydalı iş birlikleri geliştirilmek ve deneyim ile fikir alışverişinde bulunmak üzere üniversitenin ilgili birimleri ile iletişimin her alanda sürdürülmesi kararı ile tamamlandı.