AB İlişkileri Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi TTO Arasında İş Birliği Geliştirme Toplantısı Düzenlendi.

Tarafların, faaliyet ve çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdikleri ve online olarak düzenlenen toplantıda Boğaziçi TTO; akademik çalışmaların iş dünyası ile paylaşımının önemini vurgulamış,  İBB’nin güçlü bir ortak olduğu ifade ederek ve geliştirilecek projelerde birlikte çalışma arzusu dile getirmiştir.

Boğaziçi Üniversitesi TTO, İBB’nin üyesi olduğu Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Enstitüsü (EİT) programına dâhil olmak istediği ifade ederek, İBB’nin bu alandaki deneyimleri ile TTO’ya destek olması için ikinci bir görüşmenin gerçekleştirilmesine karar verildi.