AB İlişkileri Müdürlüğü “İBB-STK İşbirliği Geliştirme Toplantısı” Düzenledi

İBB AB İlişkileri Müdürlüğü; karşılıklı istişareler geliştirmek, paydaş analizi yapmak, görev ve yetki alanlarını müşterek olarak paylaşmak, proje ortaklıklarına imkan tanıyarak karşılıklı faydalar sağlamak, ulusal ve uluslar arası fonlardan azami düzeyde faydalanmak amaçları doğrultusunda “İBB-STK İşbirliği Geliştirme Toplantısı” düzenledi. 21 Ekim Çarşamba günü Şişli Marriot Hotel’de İBB Başkan Danışmanı Sayın İsmail Hakkı TURUNÇ, Kurumsal Gelişim ve Yönetim sistemleri Daire Başkanı Sayın Ramazan Özcan YILDIRIM, AB İlişkileri Müdürü Sayın Kübra BAYRAKTAR ŞİŞMAN, Hizmet İyileştirme Müdürü Sayın Serbay ÖZTÜRK, Strateji Geliştirme Müdürü Sayın Hasan TURAL ve 40 STK temsilcisi katıldı.

AB İlişkileri Müdürü Sayın Kübra BAYRAKTAR ŞİŞMAN’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programın ilk oturumunda STK temsilcileri kurumlarını, hizmet alanlarını, daha önce İBB ile yaptıkları işbirliklerini ve yürüttükleri projeleri paylaştı. İkinci oturumda ise projelerde yaşadıkları aksaklıkları, hangi konuda desteğe ihtiyaç duyduklarını, İBB ile işbirliği yapmak istedikleri projeleri anlattılar. Program sonunda Sayın İsmail Hakkı TURUNÇ ve diğer moderatörler STK temsilcilerinin yönelttiği soruları cevapladı ve önerilerini değerlendirdi.

Birlikte yenen yemekle tüm STK’ların da birbiriyle bilgi alışverişinde bulunmasını sağlayan program, tüm katılımcılar ve İBB için oldukça verimli geçti.