Ab Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor Projesi

AMAÇ: İstanbul Valiliği ve ortak kurumların AB konusunda beşeri ve kurumsal kapasitesini artırmak ve İstanbul halkında AB konusunda farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

HEDEFLER: Avrupa Birliği ve Projeleri temalı “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri düzenleyerek İstanbul’daki tüm kesimlerin AB ve üyelik sürecimiz hakkında bilgilendirilmesi; PCM eğitimleri düzenlenmesi hedeflenmiştir.

PAYDAŞ : AB ve İFM Müdürlüğü ,İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, Mesleki Teknik Eğitimi Geliştirme Merkezi, İTÜ AB Merkezi Araştırma Ofisi, İktisadi Kalkınma Vakfı

BAŞLAMA TARİHİ: 2011

PROJE SÜRESİ: 6 Ay