25 – 27 Mart 2015 EUROCITIES Çevre Forumu

eurocities_porto

25 – 27 Mart 2015’te Portekiz’in Porto şehrinde düzenlenen EUROCITIES Çevre Forumu’na İBB adına AB İlişkileri Müdürlüğünden Proje Koordinatörü Birgül DANYILDIZ, Çevre Koruma Müdürlüğünden Çevre Mühendisleri Göklen Ece KAPTAN ve Esra TÜRKMENOĞLU katılım sağladı.

3 gün süren forumun ilk gününde hava kalitesi, iklim değişikliği ve temiz şehirler çalışma grupları oluşturularak şehirleri mevcut uygulamalarını birbirleriyle paylaştı.

Programın ikinci günü Porto’nun enerji ve çevre stratejisini açıkladığı sunumla başladı. Workshop çalışması yapılarak şehirlerin zayıf ve güçlü yanları tartışıldı (swot analizi), iklim değişikliğiyle ilgili olarak belediyelerin yerine getirmesi gereken taahhüt ve somut stratejiler konuşuldu. Ayrıca “Covenant Of Mayors” imzalayan yerel yönetimlerin uyum stratejileri geliştirmelerinden bahsedildi. AB’nin enerji birliği ve güvenliği vizyonu anlatıldı.

Programın son gününde “Çevre ve İnsan Hakları” konusuna değinilerek EUROCITIES proje koordinatörleri tarafından çevreyle ilgili açık olan çağrılar hakkında bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar olası proje fikirlerini paylaşarak proje ortaklıkları ve konsorsiyum çalışmasına katıldı.

EUROCITIES Çevre Forumu, Avrupa şehirlerinin çevre faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesi, İBB’nin çevreyle ilgili yapacağı projelerde iş birliği ağının artmasına katkı sağlayacaktır.