2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

2014_duyuru_destegi

2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde İSTKA tarafından Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere destek olmak amacıyla yürütülmektedir.

2014 yılı DFD Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından belirlenmiş stratejik faaliyet konuları desteklenecek olup, bu konular İSTKA internet sitesinde yayımlanacaktır. 2014 yılı DFD Programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı liste; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncellenecektir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce; Ajans’ın internet sitesinde yayımlanan konu listesinin ve konu açıklama eklerinin takibi önem arz etmektedir.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yapılacak başvuruların uyması gereken genel koşullar 2014 yılı DFD Programı Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır. Bu genel koşullar haricinde her bir Doğrudan Faaliyet Desteği konusu kapsamı, araştırma yöntemi, başvuruda istenen özel belgeler gibi özel koşulları aşağıda liste halinde verilen konu açıklama eklerinde yer almaktadır.

DFD KONU LİSTESİ VE KONU AÇIKLAMA EKLERİ

 1. İstanbul’da Dış Göç ve Göçmen Algısı
 2. İstanbul’da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 3. İstanbul’un Dış Göç Dalgaları Karşısında Kırılganlığının İncelenmesi: Suriyeli Sığınmacılar Örneği
 4. İstanbul Göç Araştırması Pilot Çalışması
 5. İstanbul’da Sosyal Hizmet Sunan Kurumların Kurumsal Kapasitesinin Ölçülmesi
 6. İstanbul Sağlık Sektörü Analizi
 7. İstanbul Eğitim Sektörü Analizi
 8. İstanbul Turizm Sektörü Analizi
 9. İstanbul Lojistik Sektörü Analizi
 10. İstanbul Yaratıcı Endüstriler Sektörünün Mevcut Durumu
 11. İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Çalışması
 12. İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu 
 13. İstanbul’da İstihdam Trendlerinin Belirlenmesi ve Takip Sisteminin Kurulması
 14. İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/  İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB’nin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi
 15. İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/  İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB’nin Lojistik Profilinin Belirlenmesi
 16. Kentsel Dönüşümün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Karaköy-Salı Pazarı Limanı, Haydarpaşa Limanı ve Haliç Tersaneleri
 17. Sanayinin Dönüşümünün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Cendere Vadisi Örneği

Detaylı bilgi için : //www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi